Om lærere og sinker

Hva slags type studenter?

YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image

gjemmesiden: Om lærere og sinker.

Share

Ingen kommentarer

Å kjenne sitt inkompetansenivå

YouTube Preview Image
Share

, ,

Ingen kommentarer

Hvordan starte en dieselmotor – for piker

Siste versjon av instruksjonsfilmen

YouTube Preview Image
Share

Ingen kommentarer